Excel kan hämta data från AD och Exchange online

juli 04, 2017

Connect to Active Directory (Power Query)

 

https://support.office.com/en-us/article/Connect-to-Active-Directory-Power-Query-d7dbbdc8-6a2b-441f-adf6-d442f12933f1

 

Outlook säger: Det går inte att visa den länkade bilden

juli 03, 2017

Laddade ned och kör CCleaner

https://www.piriform.com/ccleaner/download

 

OBS: Se till att ställa in CCleaner att INTE rensa bort din cookies.

Det gäller Internet Explorer och Microsoft Edge (under fliken Windows)

Det gäller...

Kan inte öppna PDF-filer i telefonen eller i webbläsaren

juni 27, 2017

Det beror på att vissa PDF-filer bara kan öppnas i Adobe Reader för Windows, MAC eller Linux.

https://forums.adobe.com/thread/1639738

Meddelandet som visas är: 

If this message is not eventually replaced by the...

Installera program med hjälp av Ninite

juni 22, 2017

https://ninite.com/

An error occurred during port configuration. Access is denied

juni 14, 2017

Problem är att det inte går att lägga till en ny port till skrivaren (även om man gjort det tidigare är inloggad som administratör).

Tricket är lägga till porten via "knappen" Print Server Properties.

När det är...

PPTP VPN on Windows 7 - error 720

juni 07, 2017

https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/eb37b71e-a021-47ee-896e-186cef55bf11/pptp-vpn-on-windows-7-error-720?forum=w7itpronetworking

Windows 2012 R2 tappar då och då kontakten med AD

juni 07, 2017

Om servern är virtuell under VMWare; byt nätverkskort för servern från Intel till VMWares eget (i VMWare).

Se till att ställa in det nuvarande nätverkskortet för DHCP före bytet (i Windows) och sedan även ta bort det (i...

Office365 - The domain suffix of the UPN or alternate login ID changed from one federated domain to another federated domain

maj 12, 2017

To update the UPN of a user who was assigned a license, follow these steps:

Start the Azure Active Directory Module for Windows PowerShell, and then connect to Azure Active Directory (Azure AD). For more information...

Left click not working on touchpad or mouse

maj 05, 2017

https://superuser.com/questions/753646/left-click-not-working-on-touchpad-or-mouse

 

Ett stort A visas på skärmen när Caps Lock är aktiverat

maj 05, 2017

Hur tar man bort det?

Beskrivning för Windows 10 

Klicka på förstoringsglaset sidan om startknappen nere till vänster på skärmen.

 

Skriv Bildskärm och tryck på Enter.

 

Klicka på Avancerade skärminställningar (nere till...